آلوگرفت های پودر استخوان مینرالیزه 1000-150 میکرون،1000-500 میکرون و2000-150 میکرون-ترکیب گرانول و پودر استخوان مینرالیزه 2000-150 میکرون و گرانول استخوان مینرالیزه 2000-1000 میکرون

100,000 ﷼ 100000.0 IRR 100,000 ﷼

100,000 ﷼

    امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.