آلوگرفت پودر استخوان دمینرالیزه- ترکیب پودر استخوان دمینرالیزه و مینرالیزه در ابعاد 1000،150 میکرون و 1000،500 میکرون-ترکیب گرانول استخوان دمینرالیزه و مینرالیزه 2000-1000 میکرون

100,000 ﷼ 100000.0 IRR 100,000 ﷼

100,000 ﷼

    امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.