ارائه تسهیلات مالی به شرکت های دانش بنیان یا حوزه های دانش بنیان در سال های 1397 و 1398

100,000 ﷼ 100000.0 IRR 100,000 ﷼

100,000 ﷼

    امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.