آزمون های سنجش خواص مکانیکی (مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، ضریب گسیختگی، مقاومت سایشی، آزمون تحکیم خاک، آزمون برش مستقیم خاک، آزمون سی بی آر)

100,000 ﷼ 100000.0 IRR 100,000 ﷼

100,000 ﷼

    امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.