دسته بندی ها
محافظ بالاگذر سی تی اسکن صبا
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
سیمان دندانپزشکی MTA
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
چسب دندانی نسل پنجم (مروا-باند)
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
توپک های اسفنجی رسوب گیر
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
سینی و نردبان کامپوزیتی کابل
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR