دسته بندی ها
شبییه ساز (سیمولاتور)تیراندازی
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
دستگاه خشک کن پاششی آزمایشگاهی
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
پر کن تیوپ
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
اکسترودر اسفرونایزر
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
جت میل
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR