دسته بندی ها
سیستم استودیو مجازی
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
شبکه شبه مش
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
دستگاه حکاکی لیزری وانادیت
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
دستگاه پیچش کویل فیبر نوری
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
لیزر پالسی سبز
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
لیزر پالس کوتاه فمتو ثانیه
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR