دسته بندی ها
آلوگرفت تاندون فریز شده و تازه
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آلوگرفت ممبران فاشیالاتا
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
دستگاه بیوفیدبک کلینیکال
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
هولتر مانیتورینگ قلبی
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR