دسته بندی ها
ارزیابی صدور ضمانت نامه
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR