Suction & Dis-Charge Valve (با فشار بین bar 60-15 و قطر بیش از cm 15یا با فشار بیش از bar 60 و قطر کمتر از cm 15)

100,000 ﷼ 100000.0 IRR 100,000 ﷼

100,000 ﷼

    امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.